Naše kvarteto vystupuje ve složení 3 trombony a tuba.

Náš repertoár je velmi pestrý. Obsahuje skladby od renesance po současnost.

Hrajeme koncerty, svatební obřady, vernisáže, …

Za jednu z předností našeho kvarteta považuji okolnost, že se vzájemně známe již několik let a troufám si říci, že jsme dobrými kamarády. Za naše seznámení vděčíme především Pražské konzervatoři, na které jsme studovali. V tomto slova smyslu tvoří výjimku pouze David Czech, který je absolventem Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy.
Když nepočítám různé koncerty v rámci studia, tak jsme se k prvnímu společnému vystoupení sešli až v roce 2018. Konkrétně se jednalo o koncert, který se uskutečnil 8. května 2018 v kostele sv. Kateřiny v Letohradě na Kunčicích. Tehdy jsme ještě vystupovali pod názvem Kvarteto hlubokých žesťů. Tento název jsme užívali až do dubna roku 2021, kdy došlo k
přejmenování na J. A. Quartet.

Jan Adamec