Jan Perný

Narodil jsem se roku 1995 v Hradci Králové. Hře na trombon jsem se začal učit v ZUŠ Habrmanova u
pana učitele Vladimíra Besucha.

Studium:

2011 – 2017: Pražská konzervatoř (ve třídě Mgr. Josefa Šimka)
Od roku 2017: JAMU (ve třídě doc. MgA. Roberta Kozánka)

Soutěžní úspěchy:

2012: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Teplicích – 1. cena
2013: Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů v Brně – 1. cena
2013: Concerto Bohemia (jako člen žesťového souboru Pražské konzervatoře) – 1. cena
2015: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Pardubicích – 1. cena
2015: Mezinárodní soutěž žesťových nástrojů ve Wroclawi – 1. cena
2015: Soutěž o stipendium od firmy Yamaha (vypsaná pro Pražskou konzervatoř) – 1. cena

Hráčská kariéra:

2014 – 2016: Člen Orchestrální akademie České filharmonie.
Od roku 2016 první trombonista orchestru Státní opery Praha.
Od roku 2018 člen orchestru České filharmonie. Od téhož roku také člen souboru Sdružení hlubokých
žesťů ČF.

David Czech

Narodil jsem se roku 1995 v Nymburce. Od pěti let jsem navštěvoval ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad
Labem, kde jsem se učil hře na klavír a od sedmi let také hře na trubku. V roce 2006 jsem začal
dojíždět do Hudební školy hlavního města Prahy, kde jsem se u pana učitele Josefa Trnky učil hře na
baskřídlovku.

Studium:

2007 – 2015: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy (ve třídě Josefa Trnky)
2015 – 2018: JAMU (ve třídě doc. MgA. Roberta Kozánka)

Soutěžní úspěchy:

2010: Mezinárodní soutěž žesťových nástrojů v Passau (jako člen žesťového kvinteta Pamaraczela
Brass) – 3. cena a Cena poroty
2012: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Teplicích – 2. cena
2015: Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů v Brně – 3. cena
2017: Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů v Brně – 2. cena

Hráčská kariéra:

2014: Člen orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
2016 – 2018: Člen Orchestrální akademie České filharmonie.
2017 – 2018: Člen orchestru Městského divadla v Brně.
Od roku 2018 první trombonista Ústřední hudby Armády České republiky.

Štěpán Grandisch

Narodil jsem se roku 1988 v Čáslavi. Tam jsem také od osmi let navštěvoval ZUŠ Jana Ladislava
Dusíka. Nejprve jsem se učil hře na baskřídlovku a od roku 2005 jsem přesedlal na trombon. Mým
učitelem byl Zdeněk Lauterbach.

Studium:

2000 – 2008: Gymnázium Čáslav
2008 – 2014: Pražská konzervatoř (ve třídě Mgr. Josefa Šimka)
2013 – 2014: AMU (ve třídě Mgr. Jiřího Sušického)

Soutěžní úspěchy:

2009: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Ostravě – 3. cena

Hráčská a pedagogická kariéra:

Stálý člen následujících hudebních uskupení: Strahovanka, ECHO91, Tři neděle potom.
Od roku 2014 pedagog v ZUŠ Čerčany.
Od roku 2017 vyučuje také v ZUŠ Hostivař.

Jan Adamec

Narodil jsem se roku 1991 v Ústí nad Orlicí. Hudbě jsem se začal věnovat již v pěti letech. Od tohoto
věku jsem navštěvoval ZUŠ Alfonse Muchy v Letohradu, odkud jsem po prvním roce přestoupil na
ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Postupně jsem se učil hře na zobcovou flétnu, baskřídlovku a tubu.

Studium:

2007 – 2012: Konzervatoř Jana Deyla a Střední škola pro zrakově postižené (ve třídě MgA. Lukáše
Čermáka)
2012 – 2014: Pražská konzervatoř (ve třídě MgA. Karla Malimánka)
2014 – 2020: AMU (ve třídě MgA. Karla Malimánka)

Soutěžní úspěchy:

2009: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Ostravě – 1. cena
2012: Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Teplicích – 1. cena
2015: Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů v Brně – 2. cena
2015: Soutěž o stipendium od firmy Yamaha (vypsaná pro AMU) – 1. cena
2016: Mezinárodní soutěž Markneukirchen – Cena poroty

Hráčská a pedagogická kariéra:

2015 – 2017: Člen Orchestrální akademie České filharmonie.
Od září 2017 pedagog v ZUŠ Vadima Petrova (Praha 4)